NHẬT BẢN ( OSAKA – KYOTO - NÚI PHÚ SỸ - TOKYO )
Giá: 34.900.000 đ
Ngày khởi hành: 15/03 - 20/03/2019
Phương tiện:
Điện thoại hỗ trợ: Ms Thủy 0903.782.357; Ms Quyên 0906.433.253 Skype call
Số lượng khách:
Người lớn:
Trẻ em (5-11 tuổi):
Em bé ( 0-5 tuổi ):
Tổng số hành khách
TÌM KIẾM TOUR
Tour trong nước
Tour nước ngoài
Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá