TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – OSAKA – NAGOYA
Giá: 33.450.000 đ
Ngày khởi hành: 17/01/2019 - 22/01/2019
Phương tiện:
Điện thoại hỗ trợ: Ms QUyên - 0906 433 253 Mrs Thủy - 0903 782 357 Skype call
Số lượng khách:
Người lớn:
Trẻ em (5-11 tuổi):
Em bé ( 0-5 tuổi ):
Tổng số hành khách
TÌM KIẾM TOUR
Tour trong nước
Tour nước ngoài
Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá